HOME DEUTSCH

Cogrstof

Nadmorska višina:
174 m
Površina:
730 ha
Stanovniki:
958
Udio Hrvatov:
57 %
Website:


Povijest

U jednom humku u cogrštofskoj urbarijalnoj lozi našli su arheologi jednu posudu od ilovače s koščicami od grojza iz Halštatske dobe (700 pr. Kr.). Ove koščice se moru dodiliti vrsti imenom Vitis Fini Fera Vinifera. Ova vrst je slična sorti Sylvaner. Nalaz je najstariji dokaz vinogradarstva u današnjem Gradišću. Na nalazišću prik humkov je postavljena velika grojzova košćica ku je oblikovao umjetnik mag. Heinz Bruckschwaiger.

Naseljenje Hrvatov

Još ljeta 1527. je Cogrštof bilo nimško selo. Ljeta 1532. je jako trpilo pod Turskim bojem, tako da je selo bilo zničeno. Mnogi dvori su bili prazni. Zato su kasnije naselili krvatske obitelji. Ljeta 1569. je bilo još samo 14 nimških familijov, a u isto vrime su bile naseljene 42 nove hrvatske familije.

"Klein-Schweiz"

U ljeti med dvimi svitskimi boji u 20. stoljeću se je u krajini okolo Cogrštofa jako čuda šmugljalo prik granice u Ugarsku. Cijele črijede govedjega blaga su ljudi gonili ilegalno prik granice. Veći dio seoskih stanovnikov je šmugljao. Oni ki su šmugljali su ismihavali one, ki to nisu djelali. Šmugljeri su svoju bogatu općinu prispodabljali s bogatom Švicarskom i su tako od onda selu Cogrštof dali nadimak "Klein-Schweiz". Bilo je obično da su si ljudi mogli i voznu kartu u autobusu prositi i kupiti za"Klein-Schweiz", prez toga da se je šofer prik toga čudio.

Download: Brošira